57 Phạm Hữu Lầu. Phường Phú Mỹ. Quận 7

Giờ làm việc | T2 – T7 | 8h – 17h

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Chế tạo máy AKB

Địa chỉ: 57 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ. Quận 7

Email: akbmachinery@gmail.com

Điện thoại:

0918.234.787 (anh Kiệt)

0915.035.498 (chị Bình)

Hãy liên hệ với chúng tôi