Sản phẩm Robot phục vụ đào tạo trên VNExpress.net

Robot 5 bậc tự do của Việt Nam phục vụ đào tạo So với robot nhập, sản phẩm của Việt Nam có giá bằng một nửa nhưng đáp ứng đầy đủ các chức năng trong đào tạo về robotics. Trong dây chuyền sản xuất công nghiệp, các tay máy và robot đã được sử dụng […]